קול קורא לאסופת מאמרים על פיתוח באפריקה‎

January 30, 2017

We are pleased to circulate this call for articles in Hebrew on international development in Africa. This book will be edited by Dr. Reut Barak-Weekes and Dr. Yonatan Gaz  and will be published by Pardes Publishers.

קול קורא.pdf1.51 MB